©2014-2018, CỤC THUẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Đề Thám - Thị xã Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852244. Fax:026.3850861.